فریزر خوابیده فروشگاهی – فریزر روباز

فریزر خوابیده فروشگاهی یا فریزر روباز جزء بهترین محصولات فروشگاهی برای نگهداری محصولات منجمد می باشد.این محصول بیشترین فضای ممکن برای نگهداری مواد غذایی،بهترین طراحی برای نمایش کالا و راحت ترین دسترسی به محصولات منجمد را در بر دارد.سیستم سرمایشی در این محصولات از نوع چرخشی یا پرده هوا می باشد که از طریق سیستم موتور خانه مرکزی یا موتور سرخود تامین می شود.کابینها در این محصول امکان اتصال به یکدیگر و تشکیل لاینهای بلندتری را در فروشگاهها امکان پذیر می سازد.

فریزر خوابیده فروشگاهی berta-فریزر سوپرمارکت
berta
فریزر روباز فروشگاهی bonti-فریزر هایپر مارکت
bonti